De jaarrekening van ondernemingen en verenigingen kunnen in XBRL aangemaakt worden.
Een XBRL-bestand mag aangemaakt worden met 2 cijfers na de komma of met afgeronde cijfers.

Wij raden u aan om in XBRL met twee cijfers na de komma neer te leggen.

De NBB aanvaardt geen afrondingsverschillen van 1 bij de neerlegging van een XBRL-bestand. First kan afronden met een afrondingsmarge van 1 EUR. Als u met afgeronde cijfers neerlegt moet u de controles uitvoeren en de optie aanklikken zoals op het scherm hieronder:

U moet de foutmeldingen naar aanleiding van afrondingsverschillen manueel oplossen in de jaarrekening. Als u de cijfers met 2 cijfers na de komma in First hebt, is het dus aangeraden om in deze grootteorde neer te leggen.

Wilt u de jaarrekening digitaal neerleggen via XBRL-formaat, dan dient u te klikken op het icoontje .

 1. Volgende melding komt bij een verkort schema:


  Als u op Yes klikt, worden de facultatieve vermeldingen mee opgenomen in het XBRL-bestand (zie Brutomarge voor meer info).
  Als u de facultatieve vermeldingen niet in het bestand wilt opnemen, antwoordt u No.

 2. Er wordt gecontroleerd of de jaarrekening voldoet aan de verplichte controles van de NBB met automatisch ook de vermelding van de afrondingsverschillen.
  Hier wordt nagekeken of uw jaarrekening voldoet aan het technische protocol van de NBB. Dit houdt bijvoorbeeld in dat gecontroleerd wordt of de structuur van de adressen in orde is. Het kan dus zijn dat First meldt dat er nog een huisnummer ontbreekt bij een bestuurder. U krijgt dan een scherm zoals hieronder:  U klikt op Annuleer en vult het huisnummer in van alle bestuurders en herbegint daarna de procedure.

 3. Als First geen fouten meer gevonden heeft krijgt u het volgende scherm: 4. U kunt de taal bepalen waarin u het XBRL-bestand wenst neer te leggen. Klik op Opslaan. U komt op het volgende scherm: 5. Kies de map waarin u het XBRL-bestand wilt opslaan. Dit mag ook een netwerkmap zijn. U mag de voorgestelde bestandsnaam wijzigen.
 6. Klik op Opslaan. Het XBRL-bestand wordt aangemaakt.
 7. Om uw bestand door te sturen naar de NBB kunt u naar volgende website gaan: www.balanscentrale.be.  Op deze pagina kunt u niet alleen een neerlegging uitvoeren, maar vindt u ook alle informatie terug over de digitale neerlegging.