Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De NBB voorziet een grote omschakeling op 1/1/2021 met de modellen die aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoen. Vanaf 2 maart 2020 tot en met 31 december 2020 wordt protocol 20200201 gebruikt met alleen een extra tabblad na het tabblad Identificatiegegevens. U kunt de modellen raadplegen op de website van de NBB.

Protocol 20200201 = protocol 2019bis

Voor VZW's, IVZW's en stichtingen zijn onderstaande wijzigingen niet van toepassing. U zal de wijzigingen alleen terugvinden in de jaarrekeningen voor vennootschappen (MIC, VKT en VOL).

Protocol 20200201 wordt ook protocol 2019bis genoemd omdat het een overgangsmodel is. Het extra tabblad (Sectie 1 - WVV) moet door iedere vennootschap worden ingevuld. U geeft hier aan of de vennootschap al dan niet onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019. Als het antwoord Nee is, verschijnt er verder niets op de afdruk. Als het antwoord Ja is, wordt op de afdruk getoond welke gewijzigde artikelen van toepassing zijn op het model van de jaarrekening. U moet in dit geval ook aangeven of de vennootschap een kapitaalloze vennootschap is. In geval van een kapitaalloze vennootschap moet u rubriek 11 uitsplitsen in Beschikbare en Onbeschikbare inbreng. First Jaarrekeningen zal controleren of de ingevulde bedragen overeenstemmen met het bedrag ingevuld in code 11 van het passief van de balans.

 

Ja of Nee antwoorden op de vraag 'Betreft deze jaarrekening een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe WVV van 23 maart 2019'?

Nieuwe rechtsvormen

In deze versie van First Jaarrekeningen vindt u ook de nieuwe rechtsvormen terug, de Besloten vennootschap en de Coöperatieve vennootschap. Als deze rechtsvormen voor u van toepassing zijn, moet u deze selecteren in de dossiergegevens en niet in het rapport. Hieronder kunt u lezen hoe u dat doet.

  1. Selecteer het dossier in het venster First Dossierstructuur dat u kunt oproepen via de knop .
  2. Klik dan op het icoontje of klik het dossier met de rechtermuisknop aan (Mac: Ctrl + klik) en selecteer Eigenschappen. U komt dan op onderstaand scherm. U kunt hier de rechtsvorm aanpassen. Klik daarna op .
  3. Vervolgens opent u de jaarrekening en klikt u op in het tabblad 'Identificatiegegevens' op het icoontje , zoals u hieronder ziet. De rechtsvorm wordt nu ook overgenomen in de jaarrekening.Eigen aangemaakte rechtsvorm verwijderen

Hebt u in afwachting van deze versie van First Jaarrekeningen zelf de rechtsvorm "Besloten vennootschap" toegevoegd, dan verwijdert u die best opnieuw. Zo vermijdt u dat dezelfde rechtsvorm tweemaal in omloop is. 

Ga naar het menu Extra>XBRL-Fiches>Rechtsvorm. Helemaal onderaan de lijst vindt u de zelf toegevoegde rechtsvormen. 

Selecteer de zelf toegevoegde rechtsvorm en klik op  om deze te verwijderen. De rechtsvorm is nu verwijderd voor het volledige gegevensbestand. U moet de rechtsvorm nu ook wijzigen in de dossiers waar u deze gebruikt hebt en vervangen door de rechtsvorm 'Besloten vennootschap' die voorkomt in de keuzelijst.

Wat met het vorige boekjaar?

In de jaarrekening van een kapitaalloze vennootschap die haar kapitaal heeft overgeboekt naar code 11 Uitgiftepremies kan het vorige boekjaar niet vergeleken worden met het huidige boekjaar.

De Commissie van Boekhoudkundige Normen stelt in haar advies 2020/01 van 22 januari 2020 dat het raadzaam is, ten einde een vergelijking mogelijk te maken enerzijds en met oog op de leesbaarheid van de jaarrekening anderzijds, ook in de kolom ‘vorig boekjaar’ de cijfers onder de codes 11 Uitgiftepremies en 130 Wettelijke reserves op te nemen. U moet dan wel op het identificatieblad van deze jaarrekening aanduiden dat de cijfers met betrekking tot vorig boekjaar niet identiek zijn met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

U kunt dit advies hier terug vinden.

Uw jaarrekening updaten naar het laatste protocol   

 

Voor neerleggingen vanaf 2 maart 2020 moet u het nieuwe protocol 20200201 gebruiken. Als u uw jaarrekening al hebt voorbereid in protocol 20190401, kunt u die rapporten omzetten naar het nieuwe protocol op de volgende manier:

  1. Klik in het scherm First Dossierstructuur op het rapport dat u wilt omzetten naar het laatste protocol van de NBB.
  2. Klik met de rechtermuisknop (Mac-gebruikers houden CTRL op het toetsenbord ingedrukt en klikken met de muis) op het rapport en u krijg het volgende scherm:  3. Klik op Omzetten naar protocol 20200201. Uw oude rapport blijft bewaard in de oorspronkelijke toestand en er wordt een nieuw rapport aangemaakt dat voldoet aan het nieuwe protocol. First Jaarrekeningen stelt u dezelfde naam voor, aangevuld met de versie van het laatste protocol.
  4. Klik op OK en uw nieuwe rapport wordt aangemaakt.