Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U kunt zowel de XBRL-structuurcontroles als de controles van de FOD Financiën uitvoeren door bovenaan op  te klikken. U komt bijvoorbeeld op het volgende scherm:U kunt rechtstreeks naar een bepaalde plaats in de aangifte navigeren door te dubbelklikken op de controle.
Beide categorieën van controles worden ook uitgevoerd als u een Biztax-bestand aanmaakt.
U moet deze foutmeldingen oplossen vooraleer u een Biztax-bestand kan aanmaken.

  • No labels