Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als u onderaan de tabkaart Controles aanklikt, krijgt u een overzicht van de inhoudelijke controles die opgesteld zijn door de FOD Financiën.

U kunt vanuit de controles navigeren naar alle onderdelen van de controle. Klik op het plusje vóór de controle om de details van de controle te zien:

Dubbelklik op  om naar het invulveld te navigeren binnen het aangifteformulier.

U mag geen fouten meer hebben tegen deze controles als u een Biztax-bestand wilt aanmaken.

Indien de tabkaart blanco is, wil dit zeggen dat er geen controles van de FOD Financiën meer zijn.

  • No labels