Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Open de aangifte die u wenst te exporteren.
 2. Controleer onderaan de tabkaart Controles. Hier worden de inhoudelijke controles getoond.
 3. Klik bovenaan op . U krijgt het volgende scherm: 4. Voor het aanmaken van een Biztax-bestand worden alle controles (XBRL-controles en inhoudelijke controles) nog uitgevoerd.
 5. U kunt hier de taal wijzigen indien u het Biztax-bestand in een andere taal wenst op te maken.
 6. Als er geen fouten tegen de controles meer zijn, klikt u op Aanmaken Biztax-bestand om een Biztax-bestand op te maken.
 7. Wanneer u in de opties heeft aangeduid dat er een controlegetal berekend moet worden, wordt rechts onderaan dit getal weergegeven. Wanneer dit overeenstemt met het controlegetal van de afgedrukte versie wil dit zeggen dat beide aangiftes identiek zijn.
 8. U krijgt een scherm om de naam van het Biztax-bestand te bepalen en u kunt de plaats bepalen waar u het bestand wenst op te slaan. Wanneer de export geslaagd is, krijgt u volgende boodschap: 9. Dit bestand krijgt de extensie .biztax en u kunt dit uploaden naar de website van de FOD Financiën. Het biztax-bestand mag niet groter zijn dan 15 MB.
 10. Wanneer u een document geëxporteerd heeft, zal er achter de naam van het document, zowel in het overzicht van de tmd-bestanden als in de aangifte zelf Ingediend staan. U kan achteraf deze status nog wijzigen indien nodig.


 • No labels