Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het is mogelijk om 25 documenten/aangiftes te bundelen in één bestand dat wordt aanvaard door de FOD Financiën.

Aangiften toevoegen aan de enveloppe

 1. Open de aangifte die u aan de enveloppe wenst toe te voegen.
 2. Controleer onderaan de tabkaart Controles. Hier worden de inhoudelijke controles getoond.
 3. U kan het document aan de enveloppe toevoegen door bovenaan op  te klikken. U krijgt het volgende scherm: 4. Klik op Toevoegen aan enveloppe om deze aangifte toe te voegen. Let op! Elk document in de enveloppe mag niet groter dan 15 MB zijn.

 5. Wanneer u een document toevoegt aan de enveloppe, zal er achter de naam van het document, zowel in het overzicht van de tmd-bestanden als in de aangifte zelf, Klaar voor indienen komen te staan:

 6. U kan de aangifte indien nodig steeds uit de enveloppe halen door de status te wijzigen.

Exporteren van een enveloppe-aangifte

Wanneer u de documenten voor uw enveloppe-aangifte klaar heeft, kan u deze exporteren (een Biztax-bestand aanmaken). Dit doet u als volgt:

 1. Klik links bovenaan in de balk op de bedrijfsnaam/Home en selecteer Exporteer enveloppe. U krijgt het volgende scherm:

 2. Dit scherm geeft een overzicht van alle documenten die klaar staan om in een enveloppe geëxporteerd te worden. Klik op OK om een enveloppe-aangifte met al deze documenten aan te maken.
 3. U kan maximum 25 documenten opnemen in elk Biztax-bestand. Als u meer dan 25 documenten opgenomen hebt in de enveloppe mag u er maximum 25 selecteren om op te nemen in het Biztax-bestand.
 4. Let op! Elk document apart in het Biztax-bestand mag niet groter dan 15 MB zijn.
 5. Alle documenten moeten opgemaakt zijn in hetzelfde protocol. Wanneer dit niet het geval is, zal u volgende melding krijgen:


 6. U moet dan de documenten per protocol selecteren en per protocol een Biztax-bestand aanmaken.

 7. U krijgt een scherm om het Biztax-bestand een naam te geven en op te slaan. Wanneer het exporteren geslaagd is, krijgt u het volgende scherm:


 8. Na het exporteren van de enveloppe zal achter de naam van het .tmd-bestand Ingediend komen te staan. U kan deze status achteraf steeds wijzigen.

 • No labels