Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze melding komt meestal niet doordat er te veel aangiftes in het Biztaxbestand zitten, maar doordat:

  1. Het Biztaxbestand te groot is (groter dan 15MB)
  2. Een toegevoegd pdf-bestand op formulier 275.1.B te groot is (groter dan 5MB)

In beide gevallen dienen de pdf-bestanden verkleind te worden en het Biztax-bestand opnieuw aangemaakt te worden.