Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administratief wel, maar niet voor de fysieke indiening. Let wel op! De aangifte blijft gekoppeld aan het certificaat waarmee de aangifte gebeurde. Indien u dus de aangifte met uw identiteitskaart indient, kan deze enkel via uw identiteitskaart geraadpleegd worden.