Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit is een foutmelding die kan voorkomen bij nieuwe vennootschappen of bij vennootschappen die de balansdatum aangepast hebben.Bij het uploaden van het biztax-bestand controleert het systeem van de FOD Financiën of er al een aangifte op papier ingediend werd, of de onderneming wel bestaat en of de balansdatum bestaat. Bij nieuwe vennootschappen of vennootschappen die de balansdatum aangepast hebben, kan het zijn dat de FOD Financiën de gegevens van het KBO nog niet ontvangen heeft, waardoor de balansdatum nog niet gekend is in hun systeem.

U kunt best rechtstreeks contact opnemen met uw bevoegde taxatiedienst. Zij controleren het staatsblad en voeren de nodige aanpassingen uit. Daarna kunt u het biztax-bestand opnieuw uploaden.