Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het .biztax-bestand mag in totaal maximum 15 MB groot zijn.
Elk pdf-bestand dat u toevoegt aan de aangifte mag niet meer dan 5 MB groot zijn.