Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In een verkort en een volledig schema voor de ondernemingen en vzw’s wordt de jaarrekening afgerond voor de neerlegging op papier of pdf. Als u digitaal neerlegt via het XBRL-formaat, mag u neerleggen met 2 cijfers na de komma. Het is zelfs aan te raden om in het XBRL-formaat neer te leggen met 2 cijfers na de komma, want de Balanscentrale van de NBB aanvaardt geen afrondingsverschillen van 1 EUR (zie ook Controles op de Jaarrekening)

In een geconsolideerd schema kunt u de jaarrekening delen door duizend. Als de jaarrekening in duizenden staat, kunt u eventueel verder delen naar miljoenen.

  • No labels