Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het protocol van de NBB bepaalt welke waarden enkel negatief/positief kunnen zijn. De waarden die enkel negatief kunnen zijn, worden door First met een rode kleur gemarkeerd en tussen haakjes geplaatst.

First zet dus standaard zelf een minteken voor het getal. Als u zelf ook een minteken plaatst, ontstaat er een situatie met een dubbel minteken, waardoor het getal als een positieve waarde zal worden geïnterpreteerd.

  • No labels