Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor jaarrekeningen met een boekjaar dat start vanaf 1 januari 2016 moet u het nieuwe protocol 20170401 gebruiken. U kunt bestaande rapporten omzetten naar het nieuwe protocol op de volgende manier:

  1. Klik in het scherm First Dossierstructuur op het rapport dat u wilt omzetten naar het laatste protocol van de NBB.
  2. Klik met de rechtermuisknop (Macintosh-gebruikers houden CTRL op het toetsenbord ingedrukt en klikken met de muis) op het rapport en u krijg het volgende scherm:  3. Klik op Omzetten naar protocol 20170401. Uw oude rapport blijft bewaard in de oorspronkelijke toestand en er wordt een nieuw rapport aangemaakt dat voldoet aan het nieuwe protocol. First Jaarrekeningen stelt u dezelfde naam voor, aangevuld met de versie van het laatste protocol.
  4. Klik op OK en uw nieuwe rapport wordt aangemaakt.

Vervolg (enkel voor de jaarrekening voor ondernemingen en de geconsolideerde jaarrekening)

  1. U krijgt het onderstaande scherm:  2. U vindt een overzicht van de wijzigingen in het nieuwe protocol 20170401. U kunt op klikken om dit overzicht af te drukken.
  3. Wanneer u dit scherm sluit, wordt de jaarrekening geopend.

Structuurenquête

Voor de structuurenquête kan u op net dezelfde manier te werk gaan!

 

 

  • No labels