Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

U kunt zowel de XBRL-structuurcontroles als de controles van de FOD Financiën uitvoeren door bovenaan op  te klikken. U komt bijvoorbeeld op het volgende scherm:

Image RemovedImage Added

U kunt rechtstreeks naar een bepaalde plaats in de aangifte navigeren door te dubbelklikken op de controle.
Beide categorieën van controles worden ook uitgevoerd als u een Biztax-bestand aanmaakt.
U moet deze foutmeldingen oplossen vooraleer u een Biztax-bestand kan aanmaken.