Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Open de aangifte die u aan de enveloppe wenst toe te voegen.
 2. Controleer onderaan de tabkaart Controles. Hier worden de inhoudelijke controles getoond.
 3. U kan het document aan de enveloppe toevoegen door bovenaan op  te klikken. U krijgt het volgende scherm:
  Image Removed
  Image Added

 4. Klik op Toevoegen aan enveloppe om deze aangifte toe te voegen. Let op! Elk document in de enveloppe mag niet groter dan 15 MB zijn.

 5. Wanneer u een document toevoegt aan de enveloppe, zal er achter de naam van het document, zowel in het overzicht van de tmd-bestanden als in de aangifte zelf, Klaar voor indienen komen te staan:
  Image Removed
  Image Added
  Image Removed
  Image Added

 6. U kan de aangifte indien nodig steeds uit de enveloppe halen door de status te wijzigen.

Exporteren van een enveloppe-aangifte

...

 1. Klik links bovenaan in de balk op de bedrijfsnaam/Home en selecteer Exporteer enveloppe. U krijgt het volgende scherm:

 2. Dit scherm geeft een overzicht van alle documenten die klaar staan om in een enveloppe geëxporteerd te worden. Klik op OKom een enveloppe-aangifte met al deze documenten aan te maken.
 3. U kan maximum 25 documenten opnemen in elk Biztax-bestand. Als u meer dan 25 documenten opgenomen hebt in de enveloppe mag u er maximum 25 selecteren om op te nemen in het Biztax-bestand.
 4. Let op! Elk document apart in het Biztax-bestand mag niet groter dan 15 MB zijn.
 5. Alle documenten moeten opgemaakt zijn in hetzelfde protocol. Wanneer dit niet het geval is, zal u volgende melding krijgen:


 6. U moet dan de documenten per protocol selecteren en per protocol een Biztax-bestand aanmaken.

 7. U krijgt een scherm om het Biztax-bestand een naam te geven en op te slaan. Wanneer het exporteren geslaagd is, krijgt u het volgende scherm:


 8. Na het exporteren van de enveloppe zal achter de naam van het .tmd-bestand Ingediend komen te staan. U kan deze status achteraf steeds wijzigen.