Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De jaarrekening van ondernemingen met een verkort of volledig schema en de jaarrekening van een vereniging en verenigingen kunnen in XBRL aangemaakt worden.
Een XBRL-bestand mag aangemaakt worden met 2 cijfers na de komma of met afgeronde cijfers.

...