Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ja: vennootschappen opgericht op of na 1 mei 2019 zijn de nieuwe bepalingen meteen van toepassing, omdat de afsluitdatum van het eerste boekjaar sowieso na 1 mei 2019 valt;
  • Nee: bestaande vennootschappen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar en die niet hebben gekozen voor een “opt-in” , zijn (de nieuwe bepalingen bijgevolg zijn voor het eerst van toepassing voor de neerlegging van de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar dat afsluit op 31 december 2020);
  • Ja: bestaande vennootschappen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar of voor bestaande vennootschappen , VZW’s, IVZW’s en stichtingen met een verkort boekjaar en niet hebben gekozen voor een “opt-in” , zal de nieuwe regelgeving vroeger van toepassing zijn, (omdat hun afsluitdatum ergens tussen 01.01.2020 en 31.12.2020 ligt);
  • Ja: bestaande vennootschappen die hebben gekozen voor een zogenaamde “opt-in” , is de nieuwe regelgeving voor het eerst van toepassing voor (voor zover de afsluitdatum van het boekjaar na de datum van de statutenwijziging valt).

Nieuwe rechtsvormen

In deze versie van First Jaarrekeningen vindt u ook de nieuwe rechtsvormen terug, de Besloten vennootschap en de Coöperatieve vennootschap. Als deze rechtsvormen voor u van toepassing zijn, moet u deze selecteren in de dossiergegevens en niet in het rapport. Hieronder kunt u lezen hoe u dat doet.

...