Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beste Sofisk-gebruikers,

Welkom bij First Software!

U hebt ongetwijfeld gehoord van het samengaan van Intersentia nv enerzijds en Larcier/Indicator anderzijds. Tijdens deze fusie is gebleken dat de softwarepakketten First Belastingaangiften en Sofisk Venb net hetzelfde doel hebben: uw belastingaangiften snel, efficiënt en betrouwbaar kunnen indienen bij de overheid.

Vanaf nu zal de belastingsoftware die gemaakt wordt voor natuurlijke personen opgenomen worden in de softwareoplossing Sofisk. Softwareproducten die er voor zorgen dat de ondernemingen hun belastingaangiften kunnen optimaliseren en met een gerust hart hun aangiften kunnen indienen bij de FOD Financiën vallen onder de suite van First sotware.

U vindt hier een aantal procedures, aandachtspunten en antwoorden die u helpen om de migratie van uw vennootschapsbelastingaangiften succesvol uit te voeren.

Raadpleeg deze helpsectie vooraleer u contact opneemt met de helpdesk want u vindt hier een aantal procedures, aandachtspunten en antwoorden die u helpen om de migratie van uw vennootschapsbelastingaangiften succesvol uit te voeren.

Is er toch iets niet duidelijk, contacteer dan onze helpdesk via mail@firstsoftware.be of bel ons op 0800/39 067 of 03/609 50 59.

  • No labels