Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U kan steeds de status van een document en de parameters raadplegen via .

Status

Wanneer een document als status Open heeft, kan het bewerkt worden. Wanneer het document op Klaar voor indienen of Ingediend staat, is dit niet langer mogelijk:

  • Klaar voor indienen: het document klaar is om in een Biztax-bestand opgenomen te worden. De enveloppe moet dus nog gemaakt worden.
  • Ingediend: het document is opgenomen in een Biztax-bestand (apart of in een enveloppe)

Status wijzigen

U kunt het document terug open zetten om te bewerken zelfs al hebt u het al klaar gezet om in te dienen of opgenomen in een Biztax-bestand. Klik bovenaan op . Klik op de knop Reset om de status op Open te zetten. U kunt dan het document terug bewerken, klaar zetten om opgenomen te worden in een Biztax-bestand en opnemen in een Biztax-bestand.

Formules in-uitschakelen

Op het tabblad Formules vindt u een overzicht van alle uitgeschakelde formules en de voorgestelde waardes berekend door First Software. Formules kunnen handmatig in de aangifte worden uitgeschakeld of zijn uitgeschakeld tijdens het importeren van een aangifte, wanneer de berekende waarde verschilt van de geïmporteerde waarde. 

  • Verder kunt u de totalen uitschakelen door op Alle formules uitschakelen te klikken
  • Om Alle formules terug in te schakelen kunt u op Alle formules inschakelen klikken.
  • De formules kunnen ook één per één ingeschakeld worden door op het vinkje te klikken weergegeven in de tabel. 

Parameters

U kan hier ook alle standaardparameters die door de FOD Financiën gebruikt worden bij de berekening van de totalen en van de te betalen belastingen raadplegen. Let op! Wijzig de parameters (percentages, data, bedragen) niet, tenzij u absoluut zeker bent dat die parameter in uw geval niet de standaardwaarde heeft, bijvoorbeeld wanneer het basistarief niet 33% maar 21,5% is. De nieuwe percentages worden per document bijgehouden.

First Manager of First Flow

 Deze tabkaart zal enkel zichtbaar zijn indien er gebruik wordt gemaakt van fiscale staten in de aangifte

  1. U krijgt een overzicht van alle vakken in de aangifte. Per vak krijgt u een overzicht van welke bedragen van de proef- en saldibalans zijn opgenomen en hoeveel er verworpen is. Dit rapport wordt samengesteld op basis van de koppelingen die gelegd zijn in de fiscale staat.
  2. U kunt hier ook een fiscale boeking uitvoeren door op  te klikken.
  3. Indien het percentage ingesteld in de fiscale staten niet overeenstemt met uw wensen kunt u het per periode aanpassen door op  te klikken op het einde van de lijn. Het percentage kan aangepast worden per dossierrekening. 

Het percentage kan aangepast worden naar een zelf gekozen percentage en op ieder moment terug gereset worden naar de waardes ingesteld in de fiscale staten. Indien het percentage aangepast is en afwijkt t.o.v. de fiscale staten zal dit in de lijst aangeduid worden met het volgende icoon: 

Percentage aanpassen
Indicatie aangepaste percentages

 

Hulpscherm voor de niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen (protocol 2021 of later)

Indien u het percentage voor rekeningen onder code 1205 (niet-aftrekbare autokosten) wilt aanpassen kunt u gebruik maken van een hulpscherm. Deze tool helpt u bij het berekenen van de fiscale aftrekbaarheid voor autokosten.

Eens op het  geklikt ziet u de volgende schermen:

Percentage manueel aanpassen
Aftrekbare autokosten laten berekenen

Wanneer u de checkbox aanvinkt "Aftrekbaarheid van de autokosten berekenen" zal First Belastingaangiften zelf het verworpen percentage berekenen en invullen in uw aangifte. U moet enkel het brandstoftype en de CO2-uitstoot invullen.
In tegenstelling tot in de fiscale staten kunt u voor elke dossierrekening een verschillend percentage instellen.

  • No labels