Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In First Belastingaangiften vindt u twee verschillende types van controles terug: de inhoudelijke controles van de FOD Financiën en de XBRL-structuurcontroles. Uw aangifte mag geen fouten tegen de controles bevatten voor beide categorieën om een geldig Biztax-bestand te kunnen aanmaken.

Enkel de inhoudelijke controles worden in realtime getoond! De XBRL-structuurcontroles kan u apart uitvoeren en worden ook steeds uitgevoerd bij het aanmaken van een Biztax-bestand.

  • No labels