Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U kunt de aangifte afdrukken door op het icoontje te klikken. U krijgt het volgende scherm:

  • Taal: hier kunt u de afdruktaal kiezen (Nederlands, Frans, Duits, Engels).

  • U kunt het Aangifteformulier, de Berekening of beiden tegelijk afdrukken.

  • Als u kiest voor Enkel dienstige secties afdrukken, worden alleen de formulieren afgedrukt die ingevuld zijn. Als u kiest voor Alles afdrukken, wordt het hele aangifteformulier afgedrukt, dus ook de formulieren waarop niets ingevuld is.

  • Wanneer u Hulpvelden afdrukken aanvinkt, worden de extra velden die nodig zijn voor sommige berekeningen zoals de Fairness Tax en de Afzonderlijke aanslag in het kader van de overgangsregeling van verlaagde roerende voorheffing op de uitkering van de belaste reserves, mee afgedrukt.

  • Indien u in de opties heeft aangeduid dat u een controlegetal wenst te berekenen, kan u dit afdrukken door controlegetal afdrukken door dit aan te vinken.

Er wordt een pdf-bestand aangemaakt. U kunt het pdf-bestand opslaan via het menu Bestand>Opslaan als.

  • No labels