Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Om een proef- en saldibalans te importeren, klikt u bovenaan op . Wanneer er al een proef- en saldibalans geïmporteerd is, krijgt u het volgende scherm: 2. Klik op OK als u de proef- en saldibalans wilt importeren. U krijgt het volgende scherm: 3. Klik op Volgende om te starten met importeren. U komt op het volgende scherm:
 4. Via opent u Windows Verkenner en kunt u het importbestand selecteren. Dit bestand dient opgemaakt te zijn volgens het First-formaat. Het bestand moet dus voldoen aan de volgende specificaties:
  1. Tab-delimited tekstbestand
  2. Vier kolommen:
   1. Algemene rekening
   2. Omschrijving
   3. Debet
   4. Credit
  3. Geen column headers
  4. Geen puntjes tussen de duizendtallen
  5. Als er geen bedrag is voor debet of credit moet waarde nul ingevuld worden.
 5. Wanneer u op Geavanceerde opties klikt, krijgt u het volgende scherm: 6. Bij bestandsformaat kan u kiezen tussen First of First Extra. Gebrukers die een export doen vanuit Sigma Conso of Mona Group Reporting kunnen voor deze laatste optie kiezen.
 7. U kan aangeven of het decimaal teken een komma of een punt is.
 8. First Manager kiest de File encoding automatisch. Wanneer u dit toch wenst aan te passen, kan u dit hier doen.
 9. Klik op Volgende wanneer u klaar bent. First Manager gaat de gegevens verwerken. U krijg het volgende scherm: 10. Links ziet u de niet-toegewezen dossierrekeningen staan, rechts de kantoorrekeningen. U kunt een dossierrekening aan een kantoorrekening koppelen door deze van de linkerkant te verslepen naar de gewenste kantoorrekening aan de rechterkant.
 11. U hoeft niet meteen alles te koppelen. Niet-toegewezen dossierrekeningen kunnen later nog gekoppeld worden in het menu Dossierrekeningen.
 12. Wanneer u op Volgende klikt, krijgt u het volgende scherm: 13. Klik op Vorige indien u nog wijzigingen wil aanbrengen. Klik op Voltooien om het importeren af te ronden. U komt terug in de proef- en saldibalans.
 • No labels