Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aan elke kantoorrekening wordt er door First Manager standaard één systeemdossierrekening gekoppeld. Deze systeemdossierrekening zorgt ervoor dat de impact van een boeking juist weergegeven wordt in een view met dossierrekeningen.

Bij het importeren van een proef- en saldibalans is het mogelijk dat u niet alle dossierrekeningen aan een kantoorrekening gekoppeld heeft. U kan dit achteraf nog aanpassen in het menu Dossierrekeningen.

 1. Klik midden bovenaan op de naam van het dossier dat u gekozen heeft en selecteer dossierrekeningen. 2. U krijg het volgende scherm: 3. Links krijgt u de dossierrekeningen die nog niet zijn gekoppeld aan een kantoorrekening, rechts de kantoorrekeningen. U kunt een dossierrekening aan een kantoorrekening koppelen door deze van de linkerkolom naar de rechterkolom te verslepen.
 4. U kunt ook zoeken in de niet-toegewezen dossierrekeningen of kantoorrekeningen via . U kunt zoeken op code en omschrijving.
 5. U kunt hier een koppeling tussen kantoorrekeningen en dossierrekeningen exporteren via .
 6. Via kunt u een koppeling tussen kantoorrekeningen en dossierrekeningen importeren.
 7. Met het icoontje  kunt u alle koppelingen uitklappen. Via  worden alle gekoppelde rekeningen weer toegeklapt

 8. U kunt ook een nieuwe dossierrekening aanmaken en meteen aan de kantoorrekening koppelen. Klik rechts van de kantoorrekening op . U krijg het volgende scherm: 9. Geef een code en een omschrijving en en klik op Opslaan.

 10. Tot slot kunt u specifiek voor het dossier waarin u zich bevindt een andere naam geven aan de kantoorrekening. Klik rechts van de kantoorrekening op . U krijgt het volgende scherm: 11. Geef een nieuwe omschrijving in en klik op Opslaan.
 • No labels