Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hieronder vindt u de stappen op een proef- en saldibalans vanuit Winkin' 9 te exporteren:

  1. Open het grootboek in Winkin' 9. Belangrijk is dat het boekjaar waarvoor u de export wenst uit te voeren, actief is.
  2. Klik op het menuonderdeel DATA.
  3. Klik op Export Proef- en saldibalans:  4. Kies een periode:  5. Klik op OK om het bestand aan te maken.
  6. Dit bestand kunt u importeren volgens het First-formaat.
  • No labels