Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protocol 20170401 (Neerleggen in XBRL en PDF)

Vanaf 1 april 2017 dient u de jaarrekeningen voor ondernemingen en verenigingen met boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016 neer te leggen volgens een nieuw protocol van de NBB. Met deze versie is het mogelijk om zowel in PDF als in XBRL in te dienen. Bij het aanmaken van een rapport kunt u kiezen in welk protocol u een rapport wenst aan te maken.

Niet alleen het protocol is gewijzigd, ook de regels voor het beoordelen van de grootte van een vennootschap (en dus welk schema neergelegd moet worden) zijn grondig gewijzigd. Alle informatie hierover vindt u op de pagina Groottecriteria.

Twijfelt u welk protocol u moet gebruiken en of u in PDF- of XBRL-formaat uw jaarrekening kunt neerleggen? Hier vindt u een overzicht:

Ondernemingen

Het schema van de ondernemingen heeft heel wat wijzigingen ondergaan. De meeste wijzigingen zijn al doorgevoerd in versie 5.7.1 van First Jaarrekeningen. U kunt die wijzigingen nalezen op protocol 20170401 (ondernemingen). Vanaf deze versie kunt u uw jaarrekeningen (MICRO, VKT, VOL) neerleggen in XBRL.

Er is een nieuw schema toegevoegd voor de ondernemingen, het microschema. Om snel en efficiënt over te schakelen van het verkort schema naar het microschema met overdracht van gegevens van het vorige boekjaar, is het voor rapporten die aangemaakt zijn met het laatste protocol 20170401 mogelijk om ze te converteren van het verkort schema naar het microschema. Hoe u een microschema met de overdracht van de gegevens van het vorige boekjaar aanmaakt voor een onderneming die vorig boekjaar een verkort schema neerlegde, kunt u hier nalezen.

Verenigingen

Voor het schema van de verenigingen zijn enkel technische wijzigingen doorgevoerd. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen voor het protocol 20170401. De jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen moeten volgens het nieuwe protocol neergelegd worden bij de NBB.

Geconsolideerde jaarrekening

Het standaard schema dat de Nationale Bank ter beschikking stelt voor de geconsolideerde jaarrekening is grondig gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn hetzelfde als bij het volledig schema voor ondernemingen. U kunt de wijzigingen nalezen op protocol 20170401 (geconsolideerde jaarrekening).

Omzetten naar het nieuwe protocol

Omzetten van voorlopig protocol 20160401 naar het definitieve protocol 20170401

Heeft u de jaarrekening voor ondernemingen reeds voorbereid in het voorlopige protocol 20160401 in versie 5.7 van First Jaarrekeningen? Dan wordt dit rapport automatisch omgezet naar het definitieve protocol 20170401. In de First Dossierstructuur zal achter de naam van het rapport (20170401) komen te staan.

Dit is enkel mogelijk voor MICRO-, VKT- en VOL-schema. Voor de andere neerleggingsformulieren was er geen voorlopig protocol voorzien.

Omzetten van protocol 20150401 naar 20170401

Voor alle jaarrekeningen met een boekjaar dat start vanaf 1 januari 2016 moet u het nieuwe protocol gebruiken. U kunt aangemaakte jaarrekeningen omzetten naar het nieuwe protocol 20170401.

Andere belangrijke informatie

Interne jaarrekening

Via First Jaarrekeningen kunt u een interne jaarrekening aanmaken die 5 verschillende boekjaren met elkaar vergelijkt. Om deze interne jaarrekening aan te maken wordt er steeds vertrokken vanuit het meest recente protocol. Hierdoor is het mogelijk dat er voor de vorige jaren geen vergelijkende cijfers beschikbaar zijn omdat bepaalde codes gewijzigd zijn of er nieuwe codes zijn bijgekomen.

Om een correcte vergelijking te maken op basis van de nieuwe balans en resultatenrekening, kunt u de jaarrekeningen van de vorige jaren upgraden naar het nieuwe protocol. Uw oorspronkelijke rapport/jaarrekening blijft bewaard; u zal in de First Dossierstructuur dus een rapport hebben met de originele jaarrekening en een rapport met de jaarrekening volgens het nieuwe schema om de interne jaarrekening aan te maken.

Ratioanalyse

Ook de ratioanalyse is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe schema's. Waar mogelijk zullen de gegevens van jaarrekeningen in het nieuwe protocol vergeleken worden met dit van jaarrekeningen in het oude protocol. Waar dit het geval is, zult u steeds twee formules terugvinden: één vanaf 2016 en één voor 2016.

Voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016 baseert de ratioanalyse zich op het nieuwe protocol 20170401, voor boekjaren die eerder starten op het oude protocol. Om de ratioanalyse correct aan te maken, dient u dus steeds het rapport te selecteren dat u neergelegd heeft bij de Nationale Bank om een correcte vergelijking te krijgen.

Indien het niet mogelijk is om gegevens te vergelijken, zal dit vermeld worden in de ratioanalyse.

  • No labels