Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hieronder vindt u de stappen op een proef- en saldibalans vanuit RACS te exporteren.

  1. Ga naar het menu Ga naar > Master > Acties > Export gegevens jaarrekening:  2. U krijgt het volgende scherm:  3. Vul de parameters Boekjaar, Boekperiode, Schema en boekhoudniveau in.
  4. Klik op het diskette-icoontje. Er wordt een bestand aangemaakt.
  5. Dit bestand kunt u importeren volgens het First-formaat.
  • No labels