Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U kunt in First Jaarrekeningen een “interne jaarrekening” afdrukken waarin maximum 5 boekjaren naast elkaar staan. De interne jaarrekening bestaat uit de balans en de resultatenrekening.

2 decimalen

De interne jaarrekening wordt altijd in 2 decimalen aangemaakt omdat er beroep wordt gedaan op de geïmporteerde proef- en saldibalans. Deze cijfers zijn altijd in twee decimalen. U moet dus de cijfers in het rapport in die eenheid ter beschikking hebben.

 1. Ga naar de First Dossierstructuur. 2. Klik op het icoontje om het scherm van de interne jaarrekening op te roepen.
 3. Kies het schema waarvoor u de interne jaarrekening wenst op te roepen. U krijgt dan bijvoorbeeld het volgende scherm:  Klik op  voor de boekjaren om de rapporten te zien. Dubbelklik op de rapporten om ze toe te voegen in de vakken rechts op het scherm. U kunt ook één keer klikken op het rapport en gebruik maken van het icoontje om het rapport naar de rechterkolom te brengen. Het veld Boekjaar komt het meest links op de afdruk, het veld Boekjaar -4 komt het meest rechts op het scherm. U kunt zelf kiezen of u het oudste of het recentste boekjaar links laat beginnen. U bent niet verplicht om 5 boekjaren aan te duiden.
  1. Bij Kolomtitel kunt u aanduiden welke titel er boven de kolom van dat boekjaar komt te staan. Standaard wordt hier de einddatum van het boekjaar voorgesteld, maar u kunt dit zelf wijzigen.
  2. Standaard staat Detail rekeningen ook afdrukken aangevinkt. De algemene rekeningen uit de proef- en saldibalans zullen afgedrukt worden onder de rubrieken van de jaarrekening waaraan ze toegewezen zijn. Het spreekt voor zich dat de gegevens van de proef- en saldibalans in dat rapport aanwezig moeten zijn. Indien u dit niet wenst, moet u dit afvinken.
  3. Ook Datum rapport afdrukken staat standaard aangevinkt. Als u niet wilt dat de aanmaakdatum op de interne jaarrekening komt te staan, kunt u dit afvinken.

 4.  Klik op om de interne jaarrekening te exporteren naar een txt-bestand dat in Excel geopend kan worden.
 5.  Klik op het printericoontje  om de interne jaarrekening aan te maken. U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm:


 6. Klik nogmaals op  om af te drukken.

 • No labels