Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De brutomarge is alleen van toepassing op de verkorte en micro schema's van ondernemingen en het verkort en micro schema voor vzw’s. In First Jaarrekeningen wordt de brutomarge voor u berekend. Als u een proef- en saldibalans importeert, worden automatisch alle details van de brutomarge geïmporteerd.

Verkorte en micro schema's ondernemingen

Volgende rubrieken maken deel uit van de brutomarge:

 • 76A         Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (vanaf protocol 20170401)
 • 70           Omzet
 • 71           Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)
 • 72           Geproduceerde vaste activa
 • 74           Andere bedrijfsopbrengsten

Het totaal van de rubrieken 70 t.e.m. 74 is code 70/74      Bedrijfsopbrengsten

 • 600/8     Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
 • 609        Wijziging in de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (toename +, afname -)
 • 61          Diensten en diverse goederen

Het totaal van deze rubrieken is code 60/61      Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

Berekening brutomarge: 76A + 70/74 – 60/61: Het resultaat wordt in code 9900 weergegeven.

Op de afdruk wordt voor codes 76A en 9900 in alle gevallen de code en het ingevulde bedrag afgedrukt.

Verder zullen alleen codes 70 en 60/61 worden getoond en niet de andere codes (71, 72, 74, 600/8, 609 en 61) die hierboven vermeld worden. Als u de bedragen van de facultatieve vermeldingen (codes 70 en 60/61) wilt afdrukken, moet u dit op het afdrukscherm aanduiden. Bij het aanmaken van het XBRL-bestand wordt ook de vraag gesteld of u de facultatieve vermeldingen wilt neerleggen.

Verkort en micro schema vzw

Volgende rubrieken maken deel uit van de brutomarge:

 • 76A         Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (vanaf protocol 20210101)
 • 70           Omzet
 • 71           Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)
 • 72           Geproduceerde vaste activa
 • 73           Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
 • 74           Andere bedrijfsopbrengsten

Het totaal van deze rubrieken is code 70/74      Bedrijfsopbrengsten.

 • 600/8     Inkopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
 • 609         Wijziging in de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (toename +, afname -)
 • 61           Diensten en diverse goederen

Het totaal van deze rubrieken is code 60/61      Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen.

Berekening brutomarge: 76A + 70/74 – 60/61: Het resultaat wordt in code 9900 weergegeven.

Op de afdruk wordt voor code 9900 in alle gevallen de code en het ingevulde bedrag afgedrukt.

Verder zullen alleen codes 70, 73 en 60/61 worden getoond en niet de andere codes (71, 72, 74, 600/8, 609, 61) die hierboven vermeld worden. Als u de bedragen van de facultatieve vermeldingen (codes 70, 73, 70 en 60/61) wilt afdrukken, moet u dit op het afdrukscherm aanduiden. Bij het aanmaken van het XBRL-bestand wordt de vraag gesteld of u de facultatieve vermeldingen wilt neerleggen.

 • No labels