Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hieronder vindt u de stappen op een proef- en saldibalans vanuit AFAS te exporteren.

  1. Ga naar het menu Export > First (Profit).
  2. Stel het vooringave scherm in zoals hieronder getoond voor het betreffende jaar:  3. Stel de juiste locatie waar het bestand opgeslagen moet worden.
  4. Druk op de knop Aanmaken Exportbestand FIRST.
  5. Dit bestand kunt u importeren volgens het First-formaat.
  • No labels