Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aanslagjaar 2018: Tussentijds protocol 20180101

Deze versie bevat een voorlopig, niet officieel protocol voor het aanslagjaar 2018. U kunt voor dit aanslagjaar nog geen Biztax-bestand aanmaken en indienen bij de FOD Financiën. Hiervoor is het wachten op het definitieve protocol van de FOD Financiën. Hieronder vindt u de wijzigingen aan de aangifte.

Nieuwe percentages

275.1.A Voorafbetalingen

De percentages van de besparingen die u realiseert bij voorafbetalingen zijn verhoogd. Anderzijds is het tarief van de vermeerdering bij onvoldoende vooraf betalen ook verhoogd.

 AJ 2018AJ 2017
Percentage voorafbetalingen 1ste kwartaal3%1,5%

Percentage voorafbetalingen 2de kwartaal

2,5%1,25%
Percentage voorafbetalingen 3de kwartaal2%1%
Percentage voorafbetalingen 4de kwartaal1,5%0,75%
 AJ 2018AJ 2017
Jaartarief van de vermeerdering 2,25%1,125%

 

275C: Aftrek voor risicokapitaal

 
AJ 2018
AJ 2017
Grote vennootschappen (volgens art. 15 W.VENN.)0,237%1,131%
Kleine vennootschappen (volgens art. 15 W.VENN.)0,737%1,631%

276T: Vrijstelling bijkomend personeel

 
AJ 2018
AJ 2017
Vrijstelling voor bijkomend personeel KMO5.830 EUR5.710 EUR

275U: Investeringsaftrek

 
AJ 2018
AJ 2017

Ondergrens Investeringsaftek – overdracht

(Vennootschappen die Niet opteren voor belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling)

970.860 EUR952.070 EUR

Bovengrens Investeringsaftek – overdracht

(Vennootschappen die Niet opteren voor belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling)

3.883.430 EUR3.808.290 EUR

Ondergrens Investeringsaftrek – Overdracht

(Vennootschappen die opteren voor belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling)

485.430 EUR476.040 EUR

Bovengrens Investeringsaftrek – Overdracht

(Vennootschappen die opteren voor belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling)

1.941.720 EUR1.904.140 EUR

276W3 en 276W4

 
AJ 2018
AJ 2017
Vrijstelling voor diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg15.660 EUR15.360 EUR

Een bestaand document omzetten naar het nieuwe protocol 20180101

U kunt een document dat in het protocol met aanslagjaar 2017 is opgemaakt, omzetten naar het voorlopige protocol met aanslagjaar 2018. Het oude document in aanslagjaar 2017 blijft bewaard in de oorspronkelijke staat en wordt een nieuw document aangemaakt. Hieronder vindt u de werkwijze:

  1. Open de aangifte.
  2. Klik bovenaan op . U krijgt het volgende scherm:  3. Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm:  4.  Wijzig eventueel de naam en klik op Voltooien. Er wordt een nieuw document aangemaakt in het nieuwe protocol.

  • No labels