Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definitieve versie voor aanslagjaar 2017

Met deze versie kunt u Biztax-bestanden aanmaken en indienen bij de FOD Financiën.

Afdruk in het Duits

Voor de afdruk van de aangifte in het Duits heeft de FOD Financiën nog geen vertaling ter beschikking gesteld. Een aantal omschrijvingen van de nieuwe codes zijn dus niet beschikbaar op de Duitse afdruk.

Inhoudelijke wijzigingen

Deze versie bevat het nieuwe protocol van de FOD Financiën voor aanslagjaar 2017. Voor de aangifte in de rechtspersonenbelasting zijn er geen inhoudelijke wijzigingen.

Er zijn heel wat wijzigingen aangebracht aan dit nieuwe protocol voor de vennootschapsbelasting en de belasting niet-inwoners (vennootschappen). Hieronder vindt u een link naar het overzicht van de wijzigingen per formulier:

Er is een nieuwe aftrekbewerking toegevoegd: de aftrek voor innovatie-inkomsten. Om van deze aftrek te kunnen genieten, moet er een nieuwe bijlage ingevuld worden: 275INNO.

Upgraden naar het nieuwe protocol

Als u de aangifte heeft voorbereid in het voorlopig protocol van 2017, moet u geen actie ondernemen. Uw aangifte wordt automatisch omgezet naar het definitieve protocol van 2017.

Indien u de aangifte heeft voorbereid in het protocol van 2016, moet u uw aangifte nog omzetten naar het protocol van 2017. U kunt het protocol upgraden via de lijst van de verschillende aangiftes binnen één periode of in de aangifte zelf. Dit kunt u op de volgende manier doen:

  1. Klik op . U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm:  2. Selecteer het aanslagjaar en het type belasting en klik op Volgende. U komt op het volgende scherm:  3. Er wordt een bestandsnaam voorgesteld. U mag deze naam behouden of wijzigen. Klik op Voltooien.
  4. Er is een nieuw document aangemaakt in protocol 2017.

 

  • No labels